top of page
Image by Tienko Dima

Earth is the source of Ecosystems, both biotic and abiotic.

ABOUT US:

Farmer's Pride International Investments operates as both a non-profit and a for-profit company depending on the country it is registered in, and uses the Social Enterprise concept  

Now with two HQs, the International Head Office in Botswana and the Research and Development HQ in the USA, FPI has grown from being a small youth farming group that formed itself into an Agriculture department in a Zimbabwean community-based organisation called the New Hope Foundation Zimbabwe in the year 2000, https://newhopezimbabwetrust.wixsite.com/nhz-trust  and  later became an international NGO called New Hope Foundation Global Network: https://nhfg-network.wixsite.com/nhfgn 

 

 In the year 2010, the current big dream then came to life when the Executive President and founder of FPI-I organized a skills and knowledge exchange project between several countries' Universities and other smaller NGOs that conducted a three days training of trainers workshops for 250 farmers from Zimbabwe's 10 provinces, the training included fieldwork as well as an HIV & AIDS awareness campaign amongst the farming communities.

In September 2015 the dream of making FPI a stand-alone organization came to life through its first pilot agriculture project in Eastern Cape, a province of the Republic of South Africa. In 2019, four years after its inception, FPI started agriculture projects in other countries as well as the exporting of its agro products to countries like China, the UK, France, and South America.

 

Today FPI has now grown from being a Zimbabwe-founded NGO to having a presence in +45 countries on 7 continents across the world and has moved its HQ to Botswana, with satellite HQs in the USA, and South Africa, this decision was taken in the year 2019, as it embarks on massive high-value crops farming activities' rollout across the world.

In year 2013 FPI-I Executive President and Founder Elfas Mcloud Zadzagomo Shangwa (Hunter) developed the Rural and Urban Agriculture Innovative Production Program (RUAIPP) and the 9-year agriculture strategy that unbundles the (RUAIPP)  with its primary focus being on rural and urban development bringing to life youth and women's economic empowerment activities that promote agrifood production. Operating in several countries, across 7 continents, FPI-I's strategy brings sustainable solutions to global food shortages, by promoting agri-food production activities through an African agribusiness model being implemented using an Agriculture Based Cluster model of Farming ABCs, this model is a cheaper and more affordable means of farming that brings life to rural and urban Agriculture using the power of Social Capital, networking farming communities. Cluster farming uses fewer resources for a more significant yield and brings huge incomes at harvest to farming communities, with this model, RUAIPP intends to set up Knowledge-based Agriculture initiatives in the form of field and on-farm skills schools that stand as knowledge exchange platforms, these are research-based scientific informed activities that bring agroecology systems to life in every rural and urban farming setup, this will bring about agriculture skills and integrates technologies, scientific, indigenous, and other kinds of approaches to inform evidence-based hunger and poverty alleviation solutions, as well as climate change mitigation and adaptation strategies that build sustainable food systems.

Rural and Urban Agricultuer Model
THE RUAIPP MODEL
About us
New Hope Foundation
RUAIPP DEEOPMENT
Sphere on Spiral Stairs

PRESENT IN:  + 45  COUNTRIES

Image by Charl Folscher

Představujeme si svět, kde jsou mladí lidé zapojeni do zemědělského hodnotového řetězce ,  venkovské komunity jsou všeobecně prosperující a krásné.

Půdy jsou mimořádně zdravé a produktivní.

Biodiverzita v našich spravovaných systémech je hojná a vzkvétá.  

Koloběh vody, minerálů a energie funguje na maximum.  

Komunity jsou schopny zajistit své vlastní potřeby lokálně a nakrmit svět již není nutným zájmem, protože jsou citlivé na gender, rovnost a rovnost, s respektem a přikládáním hodnoty místním znalostním inovacím a prosazování lidských práv.

Spolupracujeme s vládami a dalšími rozvojovými partnery na budování globálních zemědělských komunit, kde mají občané rovné a dostatečné ekonomické a sociální příležitosti ke zlepšení své životní úrovně a kde mohou produktivně přispívat k celkovému rozvoji svých zemí prostřednictvím mikrofinancování zemědělství pro udržitelnou udržitelnost. a spravedlivé potravinové systémy.

  

Podpora odpovědných a udržitelných zemědělských metod, které podporují a zlepšují využívání technologií k ochraně půdy, zachování biologické rozmanitosti a stanovišť a produkci bezpečných a zdravých potravin, kde se s pracovníky zachází s respektem, se zvířaty se zachází humánně a živé komunity jsou udržovány kreativitou, pomocí flexibilních inovací.

Core Values 2024 (1).png

Our work is guided and informed by research and development, traditional skills, knowledge, and our beliefs and commitments to Rural Development, Urban and Peri-urban Farming  Economic Empowerment, Community Centric, Inclusivity,  Financial and material Accountability, Courage, and above all respect for people's rights, peace, collaboration, Harmonyand the value of cultural diversity. 

Vision
Image by Magdalena Smolnicka

HOW DO WE PLAN TO ACHIEVE OUR MISSION?

Jak plánujeme dosáhnout našeho poslání?

​​

Naše poslání bude dosaženo prostřednictvím zakládání zemědělských klastrů a úvěrových nástrojů pro mikrofinancování   zemědělství a rozvoj venkova na celém světě, pomůže to FPI dosáhnout jejích cílů v oblasti udržitelného rozvoje, ale aby se tak stalo, musí být k dispozici následující:

  • Musíme mít dostatek fi nanční  a  technická podpora  stejně jako partnerství, která udrží financování.  

  • Museli jsme přistát v hojnosti ve všech projektových centrech;

  • Potřebujeme mít výzkumná centra po celém světě;

  • Potřebujeme mít technologicky vyvinuté pracovní prostory

  • Musíme mít zkušené a ostřílené facilitátory, moderátory a školitele, živé laboratoře s úrodnou, úrodnou půdou a hojnou čistou vodou a vzduchem.  ​

  • Musíme mít vysoce kvalitní technologicky vyspělá výuková a výzkumná zařízení;

  • Musíme mít inovativní, podporující, respektovaný, pečující, motivovaný a vysoce kvalifikovaný personál;

  • Musíme mít zapojení a podporu komunit, průmyslu a dalších zúčastněných stran;

​​

 
bottom of page