top of page
Laboratory Scientist

Zemědělský výzkum 

Farmers Pride International se připojil k Global  výzkumná činnost v zemědělství,  nyní s použitím technologie

  Odhaduje se, že množství znalostí, které lidé vlastní, se zdvojnásobí za méně než sedm měsíců. Jinými slovy, za méně než sedm měsíců od doby, kdy si toto přečtete, bude mít naše společnost dvakrát tolik znalostí o světě kolem nás, než má dnes.

 

Plánujeme realizovat  Zemědělská věda  která se aktivně snaží objevit postupy, které zvýší výnosy hospodářských zvířat a plodin, zlepší produktivitu zemědělské půdy, sníží ztráty způsobené chorobami a hmyzem, vyvinou účinnější vybavení a zvýší celkovou kvalitu potravin.

Naše výzkumné aktivity v zemědělství hledají způsoby, jak zvýšit zisky zemědělců a chránit životní prostředí. To spotřebitelům umožní platit méně za potraviny a vláknité výrobky, což jim umožní utrácet peníze za jiné věci.

Value Chain Measurement.

The research and development objectives, partnerships, and institutional structure of the FPI-I evolve around challenges confronted by the world's poor and disadvantaged. Today, productivity improvement and natural resource management are the twin pillars of the FPI-I research on food crops, conservation of genetic resources (biodiversity), forestry and agroforestry, livestock management, aquatic resources, soil and water nutrients, water management, and agriculture-related policies, as well as in its endeavours to strengthen scientific capacity in developing countries

The agricultural R&D world is changing, and in ways that will definitely affect future global patterns of poverty, hunger, and other outcomes. The overall picture is one in which the middle-income countries are growing in relative importance as producers of agricultural innovations through public investments in R&D and have consequently better prospects as producers of agricultural products, although the important role of privately performed R&D gives a substantial innovative edge to the higher income countries where most of this R&D takes place.

Public investment in agricultural research and development (R&D) is important for global food security and environmental sustainability. Although public agricultural R&D projects are associated with high economic returns, they are characterized by long time horizons and temporal lags. The inherent lag, between when R&D investment takes place and when it comes to fruition, implies that its stability is critical. Existing studies on the stability of public agricultural R&D expenditure are restricted to Sub-Saharan Africa and find evidence of considerable volatility in these expenditures when compared to other developing regions. Read more>>>>

FPI-I invests much of its resources in bringing good results as it implement the RUAIPP , for great results we have borrowed ideas from FAO's Agroecology Principles stated on the diagramdiagram below:

Agroecology Principles.

Agriculture Economics:

 

Throughout history and in every part of the world, innovation in agriculture has played crucial roles in economic development by increasing farm productivity, enhancing the incomes of poor farmers and making food ever-more abundant and cheaper for consumers, while reducing the demands placed on natural resource stocks. Nevertheless, governments and markets consistently fail to do enough of the right kinds of R&D (research and development)—at least if we are to believe the evidence on rates of return to research—and technological choices on farms are becoming ever-more constrained. Read More>>>>

Image by Lucas Vasques

WHY A-R& D

a man

In the late 19th century public agricultural research institutions were set up in the advanced industrialized nations of today. These paved the way for technological change and transformation in the agricultural systems of these countries (Ruttan, 1982). In the last 50–100 years, dramatic changes in agricultural productivity and production have taken place, driven in large part by investments in public and private agricultural research (Alston and Pardey, 2014). These increases in agricultural productivity have by and large occurred across the globe, encompassing high-income (Andersen and Song, 2013Khan et al., 2017Thirtle et al., 2008) as well as middle- and low-income countries (Adetutu and Ajayi, 2020Fan et al., 2000Suphannachart and Warr, 2011), and involving their respective public sector agricultural R&D organizations. Today, nearly all countries in some form or another have national agricultural research institutes (Fuglie, 2018).

Thus, public sector agricultural research and development (R&D) has played an important role in increasing agricultural total factor productivity (TFP) across countries (Fuglie, 2018Rawat and Akter, 2020). These past patterns of growth in agricultural productivity have had important implications for food security and poverty (Alston et al., 2009a). In current times the role for agricultural R&D has expanded further. From boosting agricultural productivity and improving food security, agricultural R&D is now also viewed as a powerful means to ensure environmental sustainability and tackle climate change (Acevedo et al., 2018). The former through interventions and innovations that can minimize ecological damage while increasing productivity (Swaminathan, 2017); the latter through research that focusses on combatting potential threats and adverse effects arising from a mean rise in temperature, and also by mitigating the effects of global green-house gases resulting from agriculture (Lobell et al., 2013).

According to the 2019 Global Agricultural Productivity Report, in order to sustainably meet the needs of an estimated 10 billion people in 2050, global agricultural productivity would need to increase from the current average annual rate of 1.63% to a rate of 1.73% per annum (Steensland, 2019). Given the limited natural resources and degradation of the resources already in use (Fuglie, 2015), increases in agricultural productivity would need to accrue from intensification, i.e. by raising the yield per hectare. This makes the role of public agricultural R&D in raising agricultural productivity critical. Thus, stagnant or declining levels of public investment in agricultural R&D put future agricultural productivity growth at risk (Fuglie, 2015).

 

RESEARCH AND DEVELOPMENT FUNDING 

Funding for agricultural research and development (R&D), both public and private, has decreased over the years. The success of the Green Revolution may have resulted in a complacent attitude among funding agencies. Given the recognition of the need for food and the cost of research and development, most people now view this reduction in funding as a huge mistake. Several agencies, NGOs, and private sector firms are now reversing this trend. Private funding plays an important role in taking the new developments to the farmer. However, many of the breakthroughs in research happen in the public sector. An investment in the public sector is essential to create breakthroughs in helping the world meet the food demands of the future.

FPI TASK ON AGRICULTURE RESEARCH AND DEVELOPMENT:

 1. Agriculture Economics

 2. The state of public agricultural R&D today

 3.  A shift in the traditional bastions of agricultural research

 4. Sustainable Food Systems and Agriculture

 5. Cluster Farming in Agriculture

 6. Agriculture in Fragile States 

 7.  Agriculture Production

 8. Integrated Management of Soil Fertility

 9. The benefits of Technology in Agriculture 

 10. AR&D in fighting poverty and Hunger in Africa

 11. Agroecology systems in Agriculture 

Zemědělský výzkum  

 
 

Zemědělský výzkum se zdá být nejstarší formou organizovaného výzkumu na světě. Zemědělský výzkum lze široce definovat jako jakoukoli výzkumnou činnost zaměřenou na zlepšení produktivity a kvality plodin jejich genetickým zlepšením, lepší ochranu rostlin, zavlažování, způsoby skladování, mechanizaci farmy, účinný marketing a lepší hospodaření se zdroji.

ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM  

 

Kvantitativní výzkum  

Jedná se o akt shromažďování a analýzy numerických dat za účelem testování hypotézy, vytváření předpovědí nebo hledání vzorců. Taková data mohou být reprezentována v tabulkách, grafech nebo grafech.

Význam kvantitativního výzkumu pro zemědělství a rybolov nelze příliš zdůrazňovat, protože je užitečný při hledání vzorců chorob v plodinách, eliminaci těchto hrozeb a předcházení jejich budoucímu výskytu.

AGROECOLOGY
Plant Biologist

Pokrok prostřednictvím výzkumu

Celkově je budoucnost zemědělství jasná.

 

Podporujeme větší investice do zemědělského výzkumu, pomocí zemědělského výzkumu a neustálého testování lze očekávat, že se životní úroveň, kterou si dnes užíváme, zlepší.

Očkování zvířat – Historicky byly nemoci pro podniky živočišné výroby zničující. Zavedení vakcín a léků zlepšilo zdraví hospodářských zvířat. Imunizace zvířat, proces, kterým se zvířatům dodává odolnost vůči nemocem prostřednictvím vakcinace nebo očkování, snížil výskyt nemocí. Zvířata v prostředí bez nemocí mohou být chována s mnohem nižšími náklady pro producenty a úspory se přenášejí na spotřebitele.

Umělá inseminace – Vynikající zvířata jsou produkty vynikajících rodičů. Umělá inseminace je umístění spermatu do ženského reprodukčního traktu umělými technikami. Se zavedením umělé inseminace se dramaticky zvýšil přenos genů od nadřízeného otce nebo mužského rodiče. Prostřednictvím moderních technik odběru, skladování a distribuce spermatu může mít téměř každý producent přístup k nejlepším genům v oboru .

Biologická kontrola – Škůdci výrazně snižují produktivitu zemědělství. Jedním z prostředků ochrany proti škůdcům je biologická ochrana. Některé metody ochrany proti škůdcům prostřednictvím biologické kontroly zahrnují dravý hmyz, bakterie, houby a viry. Zavedení parazitických vos do skleníkového prostředí za účelem kontroly bílých much je příkladem biologické kontroly. Dospělé vosy kladou vajíčka na larvy bílých much. Když se vajíčka vylíhnou, vosí larvy sežerou larvy bílých much. Dalším příkladem je použití bakterie Bacillus thurengiensis k hubení hmyzích škůdců polních a zeleninových plodin.

Specializovaná produkce plodin — Výzkumníci pracují na vývoji plodin, které jsou specializované pro konkrétní komerční použití. Příklady zahrnují plodiny se specifickými vlastnostmi, jako je vysoký obsah bílkovin, oleje nebo škrobu. Některé hybridy kukuřice byly vyvinuty speciálně pro výrobu etanolu. Kromě toho se pracuje na produkci plodin s vyšší nutriční hodnotou.

Přesné technologie – Globální polohovací systém (GPS), geografické informační systémy (GIS), mikropočítače a řídicí jednotky strojů jsou přesné technologie, které zlepšily efektivitu zemědělství.

 

Satelity obíhající kolem země jsou připojeny k pozemnímu přijímači v poli nebo na zařízení. Systém lokalizuje přesné body na mapách sítě GIS pro řízení strojního provozu v terénu. Tato technologie je zvláště užitečná pro aplikaci hnojiv a získávání údajů o sklizni

Náš zemědělský výzkum se snaží objevit postupy, které zvýší výnosy hospodářských zvířat a plodin, zlepší produktivitu zemědělské půdy, sníží ztráty způsobené chorobami a hmyzem, vyvinou účinnější vybavení a zvýší celkovou kvalitu potravin. Vědci hledají způsoby, jak zvýšit zisky zemědělců a chránit životní prostředí.

PŘIPOJTE SE K NÁM, PODPOŘTE NÁS, INVESTUJTE DO NAŠÍ PRÁCE!

bottom of page