top of page

Podpůrné služby

Abychom mohli našim členům a dalším příjemcům nabídnout holistický balíček, přidali jsme následující aktivity:  Voda, sanitace a hygiena (WASH), sexuální a reprodukční zdraví a práva (SRHR), dětská práce v zemědělství a také finanční gramotnost, s těmi bychom nabídli holistický balíček na podporu zapojení našich mladých lidí do hodnotového řetězce zemědělství, čtěte více níže.

Pamatujte, že rok 2021 je Mezinárodním rokem odstranění dětské práce!

Anchor 1
bottom of page